ТЕРМОМЕТРИ МК


ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ, ДАТАЛОГЕРИ, МЕРНИ И КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ

Намена : Мерење, валидација и контрола на квалитет на сите мерни величини

  • Лаборатории, болници, фармации
  • Хемиски фабрики и прочистителни станици
  • Производство, складирање и транспорт на храна и лекови
  • Одгледување, складирање и транспорт на канабис и други култури кои растат во стакленици на контролирани услови
  • Оранжерии, винарии, кланици, рибници
  • Супермаркети, млекари, одгледување на печурки


Даталогери за температура, влажност, атмосферски притисокДетекција на експлозивни и токсични гасовиБезконтактен термометар за телесна температура за домашна и професионална употреба

Транспорт на сензитивна роба

Дали сте сигурни дали Вашата роба (лекови, храна) е транспортирана на соодветна температура и влага ?

Проверете ги нашите Даталогери за температура и влажност

Даталогери за еднократна употреба
Single Use Data loggers

Дали сте сигурни дека Вашата чуствителна роба е транспортирана внимателно, без шокови, на соодветна температура и влажност ? Со нашите Real time GSM даталогери за температура, влажност, шок сензор и сензор за светлина следете ја пратката во реално време и добијте нотификација ако некој ја оштети или отвори Вашата пратка.

Ви треба ли сертифициран даталогер за температура по ниска цена со вклучен сертификат кој ќе го пратите заедно со сензитивната пратка како лекови, канабис или храна ?
Нашите Single Use Даталогер за еднократна употреба се Вашето идеално решение.

Кујни

Одржување на системи за климатизација, индустрија и лабораториски испитувања


Ултразвучен мерач на проток на течности во цевка

UMI 840
Dostmann Electronics GmbH – ГерманијаПотребен Ви е рачен инструмент ?
Што сакате да измерите ?
PCE Instruments – Германија

Превземете го промотивниот каталог за само дел од иструментите кои може да ги понуди Германскиот производител – PCE Instruments

Проветрувајте по потреба – CO2 Мерачи како индикатор за нивото на вентилација во затворени простории