fbpx

Контакт

БО-ДИ-ТРЕЈД ДООЕЛ

Подружница Термометри Скопје

+389 70 843 999

contact@termometri.mk

Термометри Македонија е компанија која е официјален увозник на повеќе европски и светски познати производители како за професионални мерни инструменти, така и за повеќе водечки корпорации кои се специјализирани за мониторинг, мерење и регулирање на проток преку контрола на притисок, ниво и температура, индустриска филтрација, детекција на гасови.

  • Мерење и снимање на атмосферска температура, влажност и притисок, јаглерод диоксид.
  • Мерење на проток и притисок на флуиди и гасови, електромагнетни и електропневматски вентили, лептир, топчести, регулациони, пропорционални вентили за стандардни, криогени и други специфични намени, нивометри, протокомери во стандардна или ATEX изведба за неутрални и агресивни флуиди.
  • Сигурносни вентили за секакви типови на флуиди за екстремно високи и ниски температури, како и високи притисоци (до 1.200bar)
  • Електрохидраулички серворазводници, серво мотори, серво вентили и серво драјвери, пневматски и електромоторни актуатори
  • Електромоторни погони за тешка индустрија и други апликации со високи побарувања со константен момент, отпорни на атмосферски влијанија и вибрации.
  • Детекција на запаливи и токсични гасови со лични преносни детектори или комплетни алармни системи.
  • Индустриска Филтрација на воздух, вода, масла и други индустриски флуиди.