fbpx

DUROMETAR – Hardness tester for metallic materials (Мерач на цврстина на метални материјали)

PCE-2000N – Мерачот на цврстина на метални материјали го користи Либовиот метод на одбивање (Leeb rebound hardness test). Ова е динамичен метод на испитување на цврстина во кој стандардизиран тест примерок, најчесто цврста метална топка, е засилен со точно одредена енергија на удар врз површината која се испитува. Ударот на цврстата метална топка врз површината која се тестира резултира во пластична деформација на површината на местото на ударот. Оваа деформација резултира со загуба на енергија, што е пропорционално со цврстина на испитното парче и може да се утврди преку односот на одбивањето и брзината на ударот над примерокот за тестирање.

Оваа технологија овозможува компактен дизајн. За разлика од методите за статичко испитување со машини за тестирање на цврстина, преносниот дурометар е многу флексибилен при инспекција во производство и генерално во сите области каде цврстината има влијание врз параметрите за квалитет.

Може да се користи за мерење на шест различни скали на цврстина (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS), како и десет различни материјали.

Стандардниот пакет на дурометарот PCE-2000N се испорачува со импактор Тип D, но постојат и опционални дополнителни импактори (DC, DL, C, D 15, E, G) можат да бидат поврзани за поконкретни апликации и можат посебно да се нарачаат.

Податоците можат да се зачуваат директно на USB, што дополнително ја проширува флексибилноста

Со високо читлив OLED дисплеј, долгото stand-by време, куферче погодно за чување и транспорт и навигационо мени кое се заснова на симболи, ракувањето со мобилниот дурометар е посебно лесен за користење од страна на сите корисници.

Мерен опсег
(Во зависност од изберената скала)
170 … 960 HLD
17.9 … 69.5 HRC
19 … 683 HB
80 … 1042 HV
30.6 … 102.6 HS
59.1 … 88 HRA
13.5. .. 101.7 HRB
 Вклучен импактор D
(Опции на импактори)(DC, D + 15, C, G, DL)
  
Должина на кабел1.5 m
Точност± 0.5% (@ 800 HLD)
Повторливост0.8% (@ 800 HLD)
  
Мерни скалиHL (Leeb)
HV (Vickers)
HB (Brinell)
HS (Shore)
HRA (Rockwell A)
HRB (Rockwell B)
HRC (Rockwell C)
  
МатеријалиSteel
Cast steel Alloy
steel
Stainless steel
Gray cast
iron Ductile iron Cast
aluminum alloy
Cu-zinc (brass)
Copper-tin alloy
Copper
  
Резолуција на дисплеј128 x 64 pixel OLED
Излез на податоциUSB stick
Напојување3 x AAA батерии
Автоматско исклучувањеПо 12 минути
Услови за користење+10 … +50 ° C, 20 … 90% RH
Температура на чување-30 … +60 ° C
Димензии160 x 80 x 40 mm (H x W x D)
МасаИнструмент со батерии : 300 g
Импактор : 75 g