Генерален каталог

5
Yes
None
1
1000000
/general_catalog/

Комплетни каталози од брендови за кои сме застапници

Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Burkert – Германија
Burkert - Германија Image

Комплетна програма за контрола на флуиди.

 • Електромагнетни вентили за општа намена
 • Соленоидни вентили за агресивни течности
 • Соленоиден вентил за криогени апликации
 • Електромагнетен вентил со висок притисок
 • Пневматски колектори и вентилски острови
 • Електро-пневматски контролни и процесни вентили
 • Електромоторни контролни и процесни вентили
 • Мембрански вентили
 • Сензори (проток, ниво, притисок, контрола на температурата, аналитички контроли, контрола на дозирање)
 • Микрофлуидика
 • Соленоидни контролни вентили
Dostmann Electronics – Германија
Dostmann Electronics - Германија Image

Специјализиран за преносни инструменти (со даталогер функции) и стационарни мерачи за мерење на температура, влажност, проток на воздух и флуиди, атмосферски притисок, pH, кондуктивност, REDOX, CO2, кислород и многу повеќе

Во својата програма има производи неменети за професионална употреба во производствена индустрија, лаборатории, даталогери за еднократна употреба при транспорт на сензитивна роба, микроклиматски услови, како уреди домашна употреба

Habonim – Израел
Habonim - Израел Image

Вентили и актуатори. Покрај стандардните топчести вентили во својата понуда имаат:

 • Криогени вентили
 • Вентили за работа под висок притисок
 • Вентили за работа на високи температури (со метално седиште)
 • Контролни вентили
 • Санитарни вентили
 • Индустриски вентили
 • Вентили за специјална намена
 • Пневматски актуатори COMPACT
 • КОМПЛЕТЕН КАТАЛОГ ЛИНК
Tecnosoft – Италија
Tecnosoft - Италија Image

Специјализиран во полето даталогери за специјални намени, како и централни професионални системи за мониторинг на одредени параметри како температура, влажност, светлина, атмосферски и диференцијален притисок, ротација и вакуум

Kobold – Германија
Kobold - Германија Image

Опрема за следење, контрола и регулирање на индустриските процеси. Специјализирани се за мерење на следниве параметри на флуиди :

 • Проток
 • Притисок
 • Ниво
 • Температура
 • ORP и pH
 • Спроводливост
 • Влажност
 • Заматување
 • Вискозитет
Crowcon – Детектори на токсични и запаливи гасови
Crowcon – Велика Британија
Crowcon Gas-Pro
Crowcon Gas-Pro Image

Преносен детектор на гасови со можност за конектирање до 5 различни типови на сензори :

Амонијак (NH3) 0-100ppm 25ppm 1ppm
Јаглерод диоксид IR (CO2) 0-5% vol. 0.5% vol. 0.01% vol.
Јаглерод моноксид (CO) 0-2000ppm 30ppm 1ppm
Јаглрерод мониксид (CO) 0-500ppm 30ppm 1ppm
Јаглерод моноксид (водородно филтриран) 0-2000ppm 30ppm 1ppm
Хлор (Cl2) 0-5ppm 0.5ppm 0.1ppm
Двоен сензор за токсични гасови (CO-H2S) 
H2S 0-100ppm 5ppm 1ppm
CO 0-500ppm 30ppm 1ppm
Запаливи гасови 0-100% LEL 20% LEL 1% LEL
Запаливи гасови IR 0-100% LEL 20% LEL 1% LEL
Водород сулфид (H2S) 0-100ppm 5ppm 1ppm
Азот диоксид (NO2) 0-20ppm 1ppm 0.5ppm
Кислород (O2) 0-25% vol 19.5% / 23.5% vol. 0.1% vol
Озон (O3) 0-1ppm 0.1ppm 0.01ppm
Сулфур диоксид (SO2) 0-20ppm 1ppm 0.1ppm
Хлор диоксид (ClO2) 0-1ppm 0.1ppm 0.1ppm
Азот оксид (NO) 0-100ppm 25ppm 1ppm

Преносни детектори на гасови
Преносни детектори на гасови Image

Croncon преносните детектори за гас штитат од широк спектар на гасови во индустриско опкружување и други околини кадe има опасност од ширање на некаков штетен гас или недостиг на кислород. Со своите персонални монитори за детекција на еден гас или со модуларните мулти-гас персонални мониторинг детектори на повеќе гасови истовремено, Crowcon претставува лидер и иноватор на светскиот пазар.

Фиксни детектори на гасови
Фиксни детектори на гасови Image

Crowcon нуди флексибилен асортиман на производи кои можат да измерат запаливи, токсични и кислородни гасови, да го пријават нивното присуство и да активираат аларми и придружна опрема. Користејќи различни технологии за мерење, заштита и комуникација нашите фиксни детектори се докажани во многу тешки услови, што вклучува истражување, транспорт, складирање и употреба на нафта и гас, третман на вода, хемиски фабрики, заварувачки постројки и слично.

Контролни панели за детекција на гасови
Контролни панели за детекција на гасови Image

Во комбинација со најразлични типови на детектори, нашите контролни панели нудат флексибилен опсег на решенија кои можат да мерат запаливи, токсични и кислородни гасови, да го пријават присуството и да активираат аларми или придружна опрема.

Фиксните системи за мониторирање и детекција на гасови Crowcon се дизајнирани да бидат меѓусебно поврзани со повикувачки точки, детектори за пожар и гас и дистрибуирани системи за контрола (DCS). Покрај тоа, секој систем може да биде дизајниран да управува со далечински разгласи и визуелни известувања.

Burkert - Германија Image
Burkert – Германија
Комплетна програма за контрола на флуиди. Електромагнетни вентили за општа намена Соленоидни вентили за агресивни т?… Read More
Dostmann Electronics - Германија Image
Dostmann Electronics – Германија
Специјализиран за преносни инструменти (со даталогер функции) и стационарни мерачи за мерење на температура, влажност, проток на … Read More
Habonim - Израел Image
Habonim – Израел
Вентили и актуатори. Покрај стандардните топчести вентили во својата понуда имаат: Криогени вентили Вентили за работ… Read More
Tecnosoft - Италија Image
Tecnosoft – Италија
Специјализиран во полето даталогери за специјални намени, како и централни професионални системи за мониторинг на одредени пара… Read More
Kobold - Германија Image
Kobold – Германија
Опрема за следење, контрола и регулирање на индустриските процеси. Специјализирани се за мерење на следниве параметри на флуиди :… Read More
Crowcon – Детектори на токсични и запаливи гасови
Crowcon – Велика Британија
Crowcon Gas-Pro Image
Crowcon Gas-Pro
Преносен детектор на гасови со можност за конектирање до 5 различни типови на сензори : Амонијак (NH3) 0-100ppm 25ppm 1ppm … Read More
Преносни детектори на гасови Image
Преносни детектори на гасови
Croncon преносните детектори за гас штитат од широк спектар на гасови во индустриско опкружување и други околини кадe има о… Read More
Фиксни детектори на гасови Image
Фиксни детектори на гасови
Crowcon нуди флексибилен асортиман на производи кои можат да измерат запаливи, токсични и кислородни гасови, да го пријава?… Read More
Контролни панели за детекција на гасови Image
Контролни панели за детекција на гасови
Во комбинација со најразлични типови на детектори, нашите контролни панели нудат флексибилен опсег на решенија кои можат да мера… Read More