fbpx

Професионални инструменти – Made in Germany

Професионални иновативни инструменти од светки познатиот производител PCE-Instruments

 • Инструменти за мерење на цврстина на метеријали
 • Инструменти за мерење на кондуктивност на обоени метали како алуминиум и бакар
 • Инструменти за мерење на дебелина на слој на боја над челик/железо како и обоени метали
 • Инструменти за мерење на дебелина на материјали (метал, пластика, керамика, епоксидна смола, стакло)
 • Инструменти за мерење на вибрации предизвикани од машини и опрема
 • Инструменти за мерење на влечна и компресивна сила
 • Кабина за испарување (тестирање на отпорност од влага на дрво за градба на кујни)
 • Професионален анемометар со предаларм и аларм (наменет за предупредување и заштите на работниците на градежни објекти)
 • Тестер на пластични маси
 • Даталогер за вибрации
 • Инструменти за мерење на електромагнетно поле
 • Инструменти за мерење на затегнатоснт на каиши и подвшжни ленти

Превземете го промотивниот каталог на производи