fbpx

ДАТАЛОГЕРИ

LOG Серија – Dostmann

Мерење и запис на температура и влажност

Карактеристики:

 • Голем дисплеј за моментални мерења како и Минимум/Максимум/Просек на мерењето
 • Можност за приклучување на надворешна сонда
 • Индикатор за батерија
 • Опционален софтвер за обработка на податоци и сетирање
 • Визуелен аларм за висока/ниска вредност (LED)
 • Звучен аларм (само за моделите LOG100/110)
 • Меморија од 60,000 мерења на 3 канали
 • Подесување на интервалот на логирање на мерењата од 1 секунда до 24 часа
 • IP65 заштита од прскање со вода (освен LOG110 и LOG20)
 • Едноставна промена на батерии
 • • High accuracy: ±0.5°C / ± 3%

Линк од каталог : https://termometri.mk/wp-content/uploads/2020/04/LOG100.pdf


LOG 200 PDF Серија – Dostmann

Мерење и запис на температура, влажност, атмосферски притисок и CO2

Карактеристики:

 • Меморија од 150.000 записи
 • Брзо пуштање во употреба без потреба на користење на софтвер (фабрички сетирања)
 • Автоматско креирање на PDF извештај само со приклучување во USB порта на компјутер
 • Сензор за движење (запис на шокови) како на пример затварање/отварање на врата и прозор
 • Подесив интервал на снимање : од 10 секунди до 24 часа)
 • Прикажување на Минимална/Максимална измерена вредност
 • Животен век на батерија приближно 4 години (интервал на снимање > 15 минути)
 • Лед индикација на статус и аларм
 • Вклучен држач за монтажа на ѕид
 • Во согласност со HACCP според EN12830 (само LOG200)

Линк од каталог : https://termometri.mk/wp-content/uploads/2020/04/PDF-Dataloggers.pdf


OPUS 20 Серија – Dostmann

Мерење и запис на температура, влажност, атмосферски притисок и CO2

Карактеристики:

 • Голем дисплеј за преглед на мерењата
 • Индикатор за батерија
 • Windows софтвер едноставен за употреба
 • Визуелен и звучен аларм за Висока/Ниска измерена вредност
 • Екстра висока меморија со запис до 3.200.000 мерења
 • Подесив интервал на зпис од 1 минута до 24 часа
 • Висока прецизност
 • Вклучен софтвер, кабел и батерии

Линк од каталог : https://termometri.mk/wp-content/uploads/2019/07/5005-8120__8121__8122__8123_Manual.pdf


Steril Disk Серија – Tecnosoft

За мониторирање на температури за време на стерилизација, пастеризација и други апликации за температура до 140°C

Даталогери за температура, влажност, ротација, вакуум

Карактеристики:

 • Голем опсег на температури до 140°C
 • Отпорност на вода и притисок до 10 бари
 • Направени од нерѓосувачки челик AISI316L
 • Големар меморија за 20.200 мерења (SD J 60,000 мерења)
 • Подесив интервал на снимање од 1 секунда до 1 час
 • Висока прецизност : ±0.2°C
 • Едноставна промена на батерии
 • Опција со валидиран софтвер (согласно CFR 21 part 11)
 • Опција за експортирање на податоците во Excel табела
 • Можност за автоматска пресметка на F0, Z and N-вредности
 • Повеќа криви можат да бидат прикажани на еден график истовремено

Линк од каталог : https://termometri.mk/wp-content/uploads/2020/05/Combined.pdf


Syrinx систем – Tecnosoft

Безжично мониторирање на температура од (-80˚C) до (+200˚C) и амбиентална температура/влажност

Карактеристики:

Централен систем за безжично мониторирање на температура и влажност

Интелигентни сензори – Нови калибрирани сензори со сертификат Ви се испорачуваат пред да Ви истече важноста на старите. Новите сензори ги врзувате, при што системот автоматски ги препознава, додека старите сензори ги враќате кај нас. Со тоа го сведувате стандардното време за калибрација од неколку денови на неколку секунди.

Едноставна инсталација на целиот систем без пуштење на кабли, бушење и други градежни процеси.

Нотификација на e-mail или SMS за зголемена температура или влажност во критични точки како фрижидери и магацини за лекови, храна и слично

Сертификати (ISO) за калибрација на сензори за температура од (-80˚C) до (+200˚C), како и сензори за влажност (30%, 50%, 70%)

Анализа на измерените податоци

Линк од каталог : https://termometri.mk/syrinx_system/