fbpx

Одгледување на Канабис

Опрема за автоматски системи за контрола и управување од светски познатиот производидетл BURKERT – Германија

Дел од опремата на Burkert – Fluid Control Systems :

 • Утразвучни и радарски нивометри, како и новометри со сонди
 • Електромагнетни соленоид вентили
 • Прекинувачи на проток
 • Дигитални пресостати
 • Инфрацрвени сензори за проток
 • Турбински мерачи на проток
 • pH и EC мерачи

KATALOG -BURKERT GERMANIJA

Инструменти за pH и кондуктивитет

 • Мерењето на pH е неопходно за да можете да го прилагодите на нивото што им е потребно на вашите растенија за да можат правилно да апсорбираат сè што ќе им дадете.
 • Ако не внимавате на рН-то, не е важно колку пати или со кој производ ги ѓубрите вашите растенија, aко pH вредноста не е соодветна, вашите растенија нема да можат да апсорбираат ништо друго освен вода.
 • Со можност за даталогер функција

Mерачите на “pH” и “EC” се совршени ако сакате да им дадете најдобра нега на вашите растенија преку соодветна вода и хранливи материи.

“pH” мерачите ви овозможуваат да видите колку е кисела водата која ја давате на Вашите растенија, што потоа можете да ја прилагодите доколку е потребно. Количината на хранливи материи што можат да ги апсорбираат вашите растенија зависи во целост од “pH” вредноста на употребената вода за наводнување и хранливите раствори. На растенијата им треба огромна количина азот за време на периодот на раст, за што е потребна наводнување со ниско ниво на “pH” вредност. За време на цветниот период, ќе треба да ја зголемите “pH” вредноста, бидејќи Вашите растенија треба да апсорбираат многу повеќе фосфор и калиум. Доколку ги одржувате “pH” вредностите во голема мера можете да ги зголемите перформансите на растенијата .

Мерач на “EC” ви кажува колку е концентрирано вашиот хранлив раствор. Знаењето ова ви помага да им дадете на вашите растенија прецизни хранливи материи. Ако на вашите растенија им дадете хранлив раствор богат со “EC”, тие нема да можат да го апсорбираат. “EC” во вашиот хранлив раствор ја претставува количината на соли во смесата. Корените на вашите растенија се еден вид на филтер што може да овозможи проток на одредена концентрација на хранливи материи преку него. Значи, ако вашата “EC” е превисока, вашите растенија нема да можат да апсорбираат ништо ефикасно. Ова навистина може да претставува брана на корените на вашите растенија, предизвикувајќи да се исушат. Ова може да се поправи со миење на корените на вашите растенија, иако е најдобро да не дозволувате да дојде до таа фаза.
Ако вредноста на “EC” е пониска од препорачаната, вашите растенија можеби нема да примаат доволно хранливи материи.
Исто така секогаш проверете ја “EC” вредноста на водата од чешма. Ова е важно затоа што вредноста на “EC” на вода од чешма не е секогаш иста.

Мерачи на CO2 со даталогер функција

“CO2” мерачите Ви овозможуваат да знаете дали вашите растенија имаат доволно “CO2” во просторија за да може да се извршува фотосинтеза. Се употребува во следниве ситуации :

Ако немате систем за измена на воздухот во просторијата каде одгледувате кој ќе го обновува обработениот и застоен воздух, тогаш Вашите растенија немаат “CO2” за да дишат и може да престанат да растат и на крајот да умрат ако останат доволно долго без “CO2”.

Ако имате даталогер за “CO2”, можете да ја проверите просторијата за одгледување и да пронајдете доколку некој од Вашите системи затајува и Вашите билки не го добиваат потребното количество во одредени временски периоди

За верификација на целиот процес на одгледување е неопходно да имате даталогер за “CO2” со кој ќе потврдите дека растенијата се одгледувани согласно сите стандарди

Мерачи на осветленост Лукс метри

За растенијата е потребно многу светло за да можат здраво да растат и да дадат добри приноси. Лукс метарот може да Ви помогне да ја измерите и максимизирате количината на светлина при развојот за да ги зголемите приносите.

Лукс метарот е уред што ја мери количината на светлина (лукс = лумени / м²) во просторијата за растење.

Придобивки што ги имате кога користите лукс метар:

 • Зголемени приноси.
  За да ги поставите на соодветно растојание од светлата до Вашите растенија. Со лукс мерач исто така може да дознаете дали светлината што ја користите е доволна за да ги зголемите приносите.
 • Ви кажува кога е време да ги замените светилките за раст
  Сите сијалици MH / HPS имаат ограничен животен век и со текот на времето тие емитираат се помалку светлина. Поради оваа причина, тие треба да бидат заменуваат навремено. Со лукс метарот ќе знаете кога е време да ги замените сијалиците.
 • Ги спречува проблемите со растенијата
  Недостатокот, како и вишокот на светлина се лоши за растенијата. Можат да предизвикаат стрес на растенијата и да резултираат со проблеми како белење и горење на растенијата. Лукс метарот ќе ви помогне да ја одредите точната количина на осветлување што е потребно за да се осигурате дека вашите растенија се здрави во текот на сите фази.

Значи колкава светлина е доволна?

5.000 – 7.000 лукси за разможување и садници
15.000 – 50.000 лукси за вегетативен раст
45.000 – 65.000 лукси за цветна фаза

Запис на температура при транспорт

Што откако ќе го произведете финалниот производ ? Неопходно е да го транспортирате на соодветна температура. А како ќе го валидирате тоа и на клиентот ќе му докажете дека производот не е оштетен при транспорт ?

Даталогерот за температура од Tempmate за еднократна употреба е Вашето иделно решение.

Повеќе Инфо : ЛИНК