Производи

Habonim – Израел

Вентили и актуатори. Покрај стандардните топчести вентили во својата понуда имаат:

  • Криогени вентили
  • Вентили за работа под висок притисок
  • Вентили за работа на високи температури (со метално седиште)
  • Контролни вентили
  • Санитарни вентили
  • Индустриски вентили
  • Вентили за специјална намена
  • Пневматски актуатори COMPACT
  • КОМПЛЕТЕН КАТАЛОГ ЛИНК