fbpx

BURKERT (ГЕРМАНИЈА) – Комплетна контрола на флуиди

  • Утразвучни и радарски нивометри, како и новометри со сонди
  • Електромагнетни соленоид вентили
  • Прекинувачи на проток
  • Дигитални пресостати
  • Инфрацрвени сензори за проток
  • Турбински мерачи на проток
  • pH и EC мерачи

KATALOG -BURKERT GERMANIJA